Meandry większych aglomeracyjnych sfer

Meandry większych aglomeracyjnych sfer

Category : Blog

Od bardzo dawna ludzie najchętniej tworzyli różne skupiska na nadrzecznych terytoriach. Z całkowicie oczywistych względów to było miejsce do życia najkorzystniejsze. W końcu rzeka to jego źródło, zresztą podobnie jak żyźniejsze gleby choćby zlokalizowane w obszarze sąsiedztwa wulkanów i wybrzeża, które dawały możliwość zajęcia się rybołówstwem i rozwinięcie zapleczy handlowych. Ale wraz z rozwojem cywilizacji ludzkość zaczęła powoli zapominać o korzyściach lokalizacji zgodnie z naturą, a zaczęła skupiać się w miastach, a poza tym technologiczna ewolucja otoczyła nas betonem. W życiu wielkich miejskich obszarów zaczął ewidentnie dominować jeszcze jeden technologiczny wynalazek – samochód. Sami zamknęliśmy się w pewnej specyficznej pułapce.

Ilości samochodów ciągle rosną i to w tempie błyskawicznym
Można to sobie uzmysłowić poprzez wpisanie do wyszukiwarki haseł powiązanych z transportem, przykładowo transport Katowice Gdańsk. Nawet obecnie, kiedy zdajemy sobie sprawę z uwarunkowań w aspekcie dotyczącym ekologii. Miasta przeobraziły się w asfaltowe dżungle. Dlaczego? Jeszcze nie tak dawno inżynierowie hołdowali takiemu myśleniu, że jedynie wybudowanie kolejnych dróg jest w stanie rozładować korki i utrudnienia w ruchu. Dlatego przybywa świeżych odcinków dróg tak w miastach jak i między miastami różnego typu. Tak w Polsce jak i w każdym zakątku globu. Logicznym wydaje się budowanie drogi umożliwiającej ze swobodą transport Katowice Gdańsk czy założenie gospodarczej działalności w stylu wynajmu busów Katowice. Usługi transportowe Katowice czy Bydgoszcz są całkiem niezłym pomysłem, ale okazuje się, iż samo budowanie dróg nie jest już tak jednoznacznie dobrym pomysłem.

Udowadnia to przykład chiński
No tak można pomyśleć, że znowu Ci Chińczycy, ale faktycznie zbadali oni, że budowa dróg może jedynie zwiększyć natężenie ruchu. Jak oni na to wpadli? W dość nietypowy sposób. Zlikwidowali już istniejącą autostradę by sukcesywnie zacząć rewitalizować rzekę i okazało się, że oprócz korzyści ekologicznych i odtworzenia pewnego ekosystemu, nie doszło wcale do większego zakorkowania ulic, wprost przeciwnie. Nastąpiło zjawisko odwrotne. Natężenie ruchu zmalało. Czy byłoby to do powtórzenia w zachodnich kręgach kulturalnych? Nie dowiemy się jeśli nie sprawdzimy.